in4mates

In4mates to firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań informatycznych dla banków, korporacji i start-upów. Celem projektu było stworzenie strony o spójnej narracji video opowiadającej o firmie, możliwościach kariery i filozofii realizacji projektów.

in4mates

In4mates to firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań informatycznych dla banków, korporacji i start-upów. Celem projektu było stworzenie strony o spójnej narracji video opowiadającej o firmie, możliwościach kariery i filozofii realizacji projektów.

fragment intro

klatki filmu intro

widoki strony głównej

podstrona rekrutacyjna

wywiad z PM, animacja procesu produkcji

wywiad z prezesami, informacje o firmie

widok mobilny

animacja procesu agile

zestaw ikon

bonus na stronie 404